Taal op niveau met e-coaching menu

Braint Taalgids

Spelling, werkwoordspelling, grammatica, stijl, leestekens en zakelijk schrijven

Zelfstandig werkwoord

Wat is een zelfstandig werkwoord?

Een zelfstandig werkwoord is het belangrijkste werkwoord in een zin en geeft altijd een handeling (actie) aan. Ook geeft het aan in welke tijd de zin staat. Het kan zelfstandig een werkwoordelijk gezegde vormen. Het is dus een werkwoord met een betekenis. Als je het weglaat, krijg je een zin die niet te begrijpen is.

Een zelfstandig werkwoord kan ook samen met een hulpwerkwoord in de zin staan. Dit zelfstandig werkwoord is dan een voltooid deelwoord of een infinitief (= werkwoord).

Voorbeelden zelfstandig werkwoord

Hieronder vind je een paar voorbeelden van zinnen met een zelfstandig werkwoord. Dit is roze.

  • De hond luistert naar zijn baas.
  • Ik fiets iedere dag.
  • Het ijs smelt.

Voorbeelden hulpwerkwoord met zelfstandig werkwoord

Hieronder vind je een paar voorbeelden van zinnen met een hulpwerkwoord en een zelfstandig werkwoord. Het hulpwerkwoord is onderstreept en het zelfstandig werkwoord is roze.

  • De hond heeft vandaag niet naar zijn baas geluisterd.
  • Ik ben deze week iedere dag naar mijn werk gefietst.
  • Het ijs is aan het smelten.

Zelfstandig werkwoord oefenen

Wil je het herkennen van het zelfstandig werkwoord oefenen? De oefencursus Ontleden bestaat uit 2400 oefenzinnen. Je krijgt er een gratis E-book bij waarin de regels nog eens op een rijtje worden gezet.