Taal op niveau met e-coaching menu

Braint Taalgids

Spelling, werkwoordspelling, grammatica, stijl, leestekens en zakelijk schrijven

Zelfstandig werkwoord

Wat is een zelfstandig werkwoord?

Een zelfstandig werkwoord is een woord dat een handeling (actie) aangeeft. Ook geeft het aan in welke tijd de zin staat. Het is een werkwoord met een betekenis en kan zelfstandig een werkwoordelijk gezegde vormen. Als je het weglaat, krijg je een zin die niet te begrijpen is. Het is het belangrijkste werkwoord in een zin.

Voorbeelden

Hieronder vind je een paar voorbeelden. Het zelfstandig werkwoord is roze.

  • De hond luistert naar zijn baas.
  • Ik fiets iedere dag.
  • Het ijs smelt.

Zelfstandig werkwoord met hulpwerkwoord

Een zelfstandig werkwoord kan ook samen met een hulpwerkwoord in de zin staan en is dan een voltooid deelwoord of een infinitief (= werkwoord). Hieronder vind je een paar voorbeelden. Het hulpwerkwoord is onderstreept en het zelfstandig werkwoord is roze.

  • De hond heeft vandaag niet naar zijn baas geluisterd.
  • Ik ben deze week iedere dag naar mijn werk gefietst.
  • Het ijs is aan het smelten.