Taal op niveau met e-coaching menu

Braint Taalgids

Spelling, werkwoordspelling, grammatica, stijl, leestekens en zakelijk schrijven

Meervoud (spelling)

Het meervoud maak je met de uitgangen en, s of 's

  • de hand, de handen

Een zelfstandig naamwoord met meer dan 1 lettergreep en dat eindigt op -e, -el, -en, -er, -em, -ie krijgt in het meervoud s.

  • het katje, de katjes
  • de egel, de egels

Dit geldt ook voor woorden die eindigen op -eau.

  • het bureau, de bureaus
  • het niveau, de niveaus

Een zelfstandig naamwoord dat eindigt op -i, -a, -o, -u, -y krijgt in het meervoud 's.

  • de taxi, de taxi's
  • de baby, de baby's

Als er een klinker voor de y staat, schrijf je de s eraan vast, bijvoorbeeld: essays

Soms schrijf je in het meervoud de uitgang -eren

  • het kind, de kinderen
  • het blad, de bladeren