Braint Academy - zakelijk schrijven voor je werk menu

Privacy Statement Braint Academy

Braint Academy respecteert en beschermt de privacy van het individu. Persoonlijke gegevens beveiligen we op een manier die in overeenstemming is met de AVG.

Welke informatie verzamelt Braint Academy?

Braint Academy registreert persoonsgegevens voor de (cursisten-)administratie, nieuwsbrief, Taalvraag en bestellingen. Dit zijn:

 • voor- en achternaam
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • bedrijfsnaam
 • adresgegevens
 • bankgegevens
 • IP-adres
 • gegevens over uw activiteit op onze website
 • internetbrowser en apparaat type
 • overige persoonsgegevens die u tijdens gesprekken, in correspondentie of telefonisch met ons deelt

De wettelijke grondslagen voor het verzamelen van de gegevens:

 • de uitvoering van de overeenkomst tussen u en Braint Academy;
 • de wettelijke verplichtingen die daarbij horen;
 • de toestemming die u ons daarvoor geeft of hebt gegeven.

Nieuwsbrief

Met onze nieuwsbrief informeren wij over onze diensten, producten, aanbiedingen en alles wat daarmee te maken heeft. Wij versturen deze nieuwsbrieven aan degenen die hier toestemming voor hebben gegeven en aan klanten, cursisten en anderen met wie we een aantoonbare zakelijke relatie hebben. U kunt zich op elk moment voor onze nieuwsbrief afmelden door een link die hiervoor in de nieuwsbrief is opgenomen.

Taalvraag

Elke week versturen wij per e-mail een link naar een nieuwe Taalvraag op de site. Bezoekers van de site kunnen zich hiervoor aanmelden. Wij versturen deze e-mails alleen aan degenen die hier toestemming voor hebben gegeven. U kunt zich op elk moment voor onze Taalvraag afmelden door een link die hiervoor in de e-mail is opgenomen.

Bestellingen

Cursussen kunnen op de site online worden aangevraagd en betaald. Voor registratie en administratieve afhandeling van de bestelling verwerkt Braint Academy gegevens die hierboven zijn genoemd. Betaling vindt plaats in de beveiligde omgeving van de Omnikassa van de Rabobank (iDeal).

Privacy op internet en cookies

Binnen onze website gebruiken we functionele en analytische cookies. Met analytische cookies krijgen we inzicht in hoe bezoekers gebruikmaken van de site. Die inzichten kunnen we gebruiken om onze website te verbeteren. Binnen onze beveiligde, afgeschermde leeromgeving maken we géén gebruik van analytische cookies. Dat betekent dat er geen analyses van uw gedrag in uw eigen persoonlijke leeromgeving worden gemaakt. Ook uw resultaten en de communicatie met uw taalcoach zijn volledig afgeschermd. In ons cookiebeleid leest u meer over de manier waarop onze websites omgaan met cookies, en leggen we uit hoe u ze eventueel kunt uitschakelen.

Beveiliging van dataverkeer

Gebruikersgegevens worden alleen getransporteerd door middel van een hoogwaardige SSL (Secure Sockets Layer) encryptie. Gegevens zijn hierdoor, als zij worden onderschept, niet leesbaar zonder de sleutel.

Back-ups

Er wordt dagelijks een back-up gemaakt van gegevens. Elke week wordt een back-up overgebracht naar een off-line back-up server.

Externe links

Op de website van Braint Academy staan hyperlinks naar andere internetsites. Braint Academy wisselt geen persoonsgegevens uit met deze sites. Voor de volledigheid: Braint Academy is niet verantwoordelijk voor de manier waarop derden omgaan met uw privacy.

Informatie over registratie en gebruik

Braint Academy beheert de coachingsomgeving en voert de administratie rondom de cursussen. Deelnemers aan een cursus hebben alleen toegang tot hun eigen, persoonlijke leeromgeving, met hun persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord. De taalcoaches van Braint Academy hebben toegang tot de leeromgeving van de cursisten die zij coachen. De communicatie tussen deelnemer en coach vindt plaats binnen de beveiligde leeromgeving.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

Braint Academy bewaart persoonsgegevens ten behoeve van de cursussen niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Tenzij anders bepaald eindigt de bewaartermijn na twee jaar. De fiscus verplicht ons om alle gegevens die zijn opgenomen in de financiële administratie minimaal zeven jaar te bewaren.

Het delen van persoonsgegevens

We delen uw persoonsgegevens alleen als het nodig is voor onze dienstverlening aan u, voor de afspraken die we met u hebben gemaakt of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met Google (deze partij verwerkt - geanonimiseerd - analytische gegevens van de website) hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten. Zo zorgen we voor hetzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid bij iedereen die met uw persoonsgegevens werkt. Specifieke informatie over een cursist wordt niet ter beschikking gesteld van derden, zonder dat we eerst zijn/haar uitdrukkelijke toestemming hebben ontvangen.

Uw rechten: inzien, aanpassen, overdragen of verwijderen

U hebt altijd het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. U hebt ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u ons kunt vragen om de gegevens die wij van u hebben naar u of een andere organisatie te sturen. Tot slot heeft u het recht om toestemming voor de gegevensverwerking (tijdelijk) in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking of het delen van gegevens.

Aansprakelijkheid

Door gebruik te maken van de website van Braint Academy verklaart u dat u dit statement hebt gelezen en dat u akkoord gaat met de inhoud.

Autoriteit persoonsgegevens

Wij wijzen u op de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen

Als u vragen heeft over privacy, gegevens wilt laten verwijderen of als u inzicht wilt in de gegevens die wij van u registreren, kunt u een e-mail sturen aan: info@braint.nl.

BRAINT ACADEMY BV bezit het NRTO-keurmerk
NRTO