Braint Academy - zakelijk schrijven voor je werk menu

Redekundig ontleden

Redekundig ontleden is het verdelen van de zin in zinsdelen en het benoemen ervan, bijvoorbeeld onderwerp en gezegde. Redekundig ontleden noem je ook wel zinsontleding. Je krijgt hierdoor inzicht in de structuur van een zin. Een zinsdeel kan uit een of meerdere woorden bestaan. Hoe kun je een zin redekundig ontleden?

Voorbeeld redekundig ontleden

Hieronder vind je een zin met daarnaast de namen van de zinsdelen.

Wat is redekundig ontleden?

- Ze zou gisteren haar boek ophalen.

 • ze onderwerp
 • zou persoonsvorm
 • zou ophalen gezegde
 • haar boek lijdend voorwerp
 • gisteren bijwoordelijke bepaling

Schema redekundig ontleden

Je kunt de stappen uit het schema hieronder gebruiken om een zin te ontleden.

 • Je zoekt eerst de persoonsvorm.
 • De persoonsvorm en het onderwerp van de zin horen bij elkaar, dus daarna zoek je het onderwerp.
 • Als de persoonsvorm het enige werkwoord is, is dit ook het gezegde. Misschien staat er nog een werkwoord in de zin. Dit vormt dan samen met de persoonsvorm het gezegde.
 • Dan kijk je of er een lijdend voorwerp in de zin staat. Dit staat niet in elke zin.
 • Ook kan er een meewerkend voorwerp in een zin staan.
 • De overige zinsdelen zijn meestal bijwoordelijke bepalingen.

Zinsdelen

In het volgende hoofdstuk lees je meer over zinsdelen en zinsontleding. Kijk hier voor een lijst met alle zinsdelen.

Wat is jouw taalniveau?   Maak de gratis taaltoets en ontvang direct feedback. Naar de taaltoets

© 2024 BRAINT ACADEMY BV