Taal op niveau met e-coaching menu

Braint Taalgids

Spelling, werkwoordspelling, grammatica, stijl, leestekens en zakelijk schrijven

Redekundig ontleden

Uitleg

Als je een zin redekundig gaat ontleden, verdeel de zin dan eerst in zinsdelen. Daarna kijk je welke functie elk zinsdeel heeft. Een zinsdeel geeft bijvoorbeeld aan wie iets doet (onderwerp) en wat er gebeurt (persoonsvorm). Deze zinsdelen horen altijd bij elkaar. Als je een overzicht wilt van alle zinsdelen en hun functie in een zin, kijk dan bij zinsontleding.

Voorbeeld

Hieronder vind je een zin met daaronder de namen van de afzonderlijke zinsdelen.

- Mijn collega heeft haar een nieuwe laptop gegeven.

  • Mijn collega = onderwerp
  • heeft = persoonsvorm
  • heeft gegeven = werkwoordelijk gezegde
  • een nieuwe laptop = lijdend voorwerp
  • (aan) haar = meewerkend voorwerp

Wil je weten welke woordsoorten er in deze zin staan, kijk dan bij Taalkundig ontleden

Redekundig ontleden oefenen

Wil je stap voor stap taalkundig én redekundig ontleden oefenen? De oefencursus Ontleden bestaat uit 2400 oefenzinnen. Je krijgt er een gratis E-book bij waarin de regels nog eens op een rijtje worden gezet.