Taal op niveau met e-coaching menu

Braint Taalgids

Redekundig ontleden

Redekundig ontleden is het verdelen van de zin in zinsdelen en het benoemen ervan, bijvoorbeeld onderwerp en gezegde. Hoe ga je een zin redekundig ontleden?

 • Je zoekt eerst de persoonsvorm.
 • De persoonsvorm en het onderwerp van de zin horen bij elkaar, dus daarna zoek je het onderwerp.
 • Als de persoonsvorm het enige werkwoord is, is dit ook het gezegde. Misschien staat er nog een werkwoord in de zin. Dit vormt dan samen met de persoonsvorm het gezegde.
 • Dan kijk je of er een lijdend voorwerp in de zin staat. Dit staat niet in elke zin.
 • Ook kan er een meewerkend voorwerp in een zin staan.
 • De overige zinsdelen zijn meestal bijwoordelijke bepalingen.

Voorbeeld redekundig ontleden

Hieronder vind je een zin met daarnaast de namen van de zinsdelen.

- Ze zou gisteren haar boek ophalen.

 • ze = onderwerp
 • zou = persoonsvorm
 • zou ophalen = gezegde
 • haar boek = lijdend voorwerp
 • gisteren = bijwoordelijke bepaling

Kijk hier voor een lijst met alle zinsdelen.