Taal op niveau met e-coaching menu

Braint Taalgids

Spelling, werkwoordspelling, grammatica, stijl, leestekens en zakelijk schrijven

Grammatica

Wat is grammatica?

Grammatica is een systeem van (taal)regels. Je gebruikt deze regels om een goede zin te vormen. Ook gebruik je deze regels om de juiste woorden te kiezen, zodat een zin betekenis krijgt.

Waarom grammatica leren?

  1. Je leert wat een woord betekent binnen de context van een zin.
  2. Je leert hoe je een woord op de juiste plek in de zin kunt zetten.
  3. Je leert hoe je de juiste vorm van een werkwoord moet gebruiken in een zin.
  4. Je leert veel makkelijker een vreemde taal als je de Nederlandse taalregels beheerst.

In dit hoofdstuk vind je informatie over:

  • Woordsoorten
  • Zinsdelen
  • Taalkundig ontleden
  • Redekundig ontleden