Taal op niveau met e-coaching menu

Braint Taalgids

Spelling, werkwoordspelling, grammatica, stijl, leestekens en zakelijk schrijven

Zinsdelen

Een zinsdeel is een deel van een zin dat bestaat uit 1 of meer woorden met een eigen functie, bijvoorbeeld onderwerp of lijdend voorwerp. Een zinsdeel geeft bijvoorbeeld aan wie iets doet (onderwerp) en wat er gebeurt (persoonsvorm).

Voorbeeld zinsdelen

Hieronder vind je een zin die is verdeeld in zinsdelen. Bij elk deel is aangegeven wat voor functie het heeft.

- Mijn collega heeft haar een nieuwe laptop gegeven.

 • Mijn collega = onderwerp
 • heeft = persoonsvorm
 • heeft gegeven = werkwoordelijk gezegde
 • haar = meewerkend voorwerp
 • een nieuwe laptop = lijdend voorwerp

Lijst zinsdelen

Hieronder vind je alle zinsdelen:

 1. onderwerp
 2. persoonsvorm
 3. gezegde
 4. lijdend voorwerp
 5. meewerkend voorwerp
 6. voorzetselvoorwerp
 7. bijwoordelijke bepaling

Redekundig ontleden

Als je een zin redekundig gaat ontleden, is het belangrijk om te weten uit welke zinsdelen de zin bestaat. Wil je meer informatie over redekundig ontleden?