Taal op niveau met e-coaching menu

Braint Taalgids

Spelling, werkwoordspelling, grammatica, stijl, leestekens en zakelijk schrijven

Woordsoorten

Wat is een woordsoort?

Een woordsoort geeft aan tot welke groep (soort) het woord behoort. Dat is belangrijk om te weten als je een zin gaat ontleden. De meeste woorden horen tot een vaste woordsoort, maar soms kunnen woorden veranderen van woordsoort. Denk bijvoorbeeld aan een werkwoord dat je als zelfstandig naamwoord in een zin gebruikt.

Hieronder vind je een zin met daaronder de woordsoort van de afzonderlijke woorden.

- We lopen vanmiddag naar het strand.

 • we = persoonlijk voornaamwoord
 • lopen = werkwoord
 • vanmiddag = bijwoord
 • naar = voorzetsel
 • het = lidwoord
 • strand = zelfstandig naamwoord

Voorbeeld verschillende woordsoorten

Hieronder vind je een voorbeeld van het woord lopen dat van woordsoort verandert. In de eerste zin is het een werkwoord. In de tweede zin is het een zelfstandig naamwoord:

 • We lopen vanmiddag naar het strand.
 • Het lopen valt hem erg zwaar na zijn operatie.

Woordsoorten benoemen

We kennen de volgende woordsoorten:

 1. werkwoorden
 2. zelfstandige naamwoorden
 3. bijvoeglijke naamwoorden
 4. voornaamwoorden
 5. bijwoorden
 6. lidwoorden
 7. telwoorden
 8. voegwoorden
 9. voorzetsels
 10. tussenwerpsels

Kijk voor meer informatie over deze woordsoorten in Taalkundig ontleden