Stap-budget menu

STAP-aanmeldingsbewijs

Het is niet meer mogelijk om een cursus met STAP-budget aan te vragen.Braint bezit het NRTO-keurmerk. Dit keurmerk is de erkenning voor kwaliteit en professionaliteit in de private opleidingsbranche.

Braint is ingeschreven in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Dit betekent dat onze cursussen zijn vrijgesteld van btw.

Crkbo