"> Antwoorden zakelijk schrijven – Braint Taalgids
Taal op niveau met e-coaching menu

Braint Taalgids

Spelling, werkwoordspelling, grammatica, stijl, leestekens en zakelijk schrijven

Antwoorden zakelijk schrijven

Hieronder zie je de antwoorden van de vragen in de Taalgids. Ook staat er een stukje uitleg bij.

Terug naar de vraag

Antwoord actief schrijven

De tweede zin is de actieve zin. Hij staat in de tegenwoordige tijd:

  • Een van onze medewerkers haalt vanmiddag de brochures op.

De eerste zin is een passieve zin. In de passieve vorm gebruik je het hulpwerkwoord worden of zijn in combinatie met een voltooid deelwoord: worden opgehaald.

Tip: schrijf zoveel mogelijk in de actieve vorm. Als je begint met het onderwerp van de zin, ziet de lezer meteen wie wat doet.

Wil je nog meer zakelijk schrijven oefenen?Terug naar de vraag

Antwoord wat is een kernzin

Nee, het onderstreepte deel is niet de kernzin. De belangrijkste boodschap (de aankondiging) staat in de tweede zin.

Wil je nog meer zakelijk schrijven oefenen?Terug naar de vraag

Antwoord alinea

In de eerste alinea staat veel informatie. Tip: verdeel de tekst in een inleiding, kern en slot:

Inleiding probleem
Een van onze grotere klanten verkeert in moeilijkheden en kan ons niet op tijd betalen. Daardoor is het voor ons niet mogelijk het bedrag in een keer te over te maken.

Voorstel
Wij stellen voor om het bedrag in termijnen te betalen: 15.000 euro voor 28 oktober en 15.000 euro voor 28 november.

Slotzin
Wij hopen dat u positief beslist over ons verzoek, omdat wij anders surseance van betaling moeten aanvragen.

Wil je nog meer zakelijk schrijven oefenen?Terug naar de vraag

Antwoord signaalwoorden

Het onderstreepte signaalwoord is niet goed. Hier gebruik je omdat, want er is sprake van een reden (iemand besluit iets). Je gebruikt doordat als er sprake is van een oorzaak, bijvoorbeeld:

- Ik kwam tien minuten te laat, doordat de brug openstond.

Wil je nog meer zakelijk schrijven oefenen?Terug naar de vraag

Antwoord aanhef en afsluiting

Deze aanhef en afsluiting passen niet bij elkaar. De aanhef is informeel, terwijl de afsluiter erg formeel is.

Wil je nog meer zakelijk schrijven oefenen?Terug naar de vraag

Antwoord eenvoudig schrijven

De eerste zin is lang en klinkt niet erg klantvriendelijk. Advies: maak er twee zinnen van en vermijd het woord moeten. Dit komt (onbedoeld) dwingend over en wekt weerstand. De klant is niet verantwoordelijk voor deze situatie.

Wil je nog meer zakelijk schrijven oefenen?Terug naar de vraag

Antwoord openingszinnen en slotzinnen

De oorspronkelijke zin is:
- Hopende u hiermee van dienst te zijn geweest, verblijf ik,

Het laatste stuk wordt vaak weggelaten, omdat dit zo ouderwets overkomt. Dat betekent echter dat er een onvolledige zin overblijft, want de persoonsvorm en het onderwerp ontbreken. Daarnaast zegt deze slotzin helemaal niets en is hij erg onpersoonlijk.

Tip: maak je slotzin persoonlijker, bijvoorbeeld:
- Als u nog vragen hebt, beantwoord ik ze graag.
- Hebt u nog vragen? Neem dan contact met me op.

Wil je nog meer zakelijk schrijven oefenen?