Taal op niveau door e-learning en coaching menu
Braint Taalgids   Braint Taalgids

Voltooide tijd

De voltooide tijd maak je met het voltooid deelwoord en het hulpwerkwoord hebben of zijn. Het hulpwerkwoord is de persoonsvorm.

Gebruik de regel van taxikofschip om te weten wat de laatste letter van het voltooid deelwoord is.

Een andere manier om de laatste letter van het voltooid deelwoord te bepalen is om met het werkwoord een verleden tijd te maken.

ik heb gewerktwerkte
ik heb gelegdlegde

Correct Nederlands

online cursus

Meer weten

Zakelijk Nederlands

online cursus

Meer weten

English Spelling & Grammar

online cursus

Meer weten

Zakelijk Engels

online cursus

Meer weten