Taal op niveau door e-learning en coaching menu
Braint Taalgids   Braint Taalgids

f/v en s/z

De stam van een werkwoord eindigt nooit op een v of een z. Een v wordt dan een f en een z wordt dan een s. Een werkwoord waarvan de stam eindigt op deze f of s, eindigt in de verleden tijd niet op te(n) maar op de(n).

levenverwaarlozen
ik leefik verwaarloos
ik leefdeik verwaarloosde

Een voltooid deelwoord waarvan de stam eindigt op deze f of s, eindigt niet op t maar op d.

levenverwaarlozen
ik leefik verwaarloos
ik heb geleefdik heb verwaarloosd

Bezoekers aan deze pagina bekeken ook:
't kofschip
Verleden tijd

Vraag van de Week | Week 42

De spellingcontrole helpt me meestal wel (maar niet altijd). Vind jij dit ook lastig?

Naar de Taalvraag