Taal op niveau door e-learning en coaching menu
Braint Taalgids   Braint Taalgids

f/v en s/z

De stam van een werkwoord eindigt nooit op een v of een z. Een v wordt dan een f en een z wordt dan een s. Een werkwoord waarvan de stam eindigt op deze f of s, eindigt in de verleden tijd niet op te(n) maar op de(n).

levenverwaarlozen
ik leefik verwaarloos
ik leefdeik verwaarloosde

Een voltooid deelwoord waarvan de stam eindigt op deze f of s, eindigt niet op t maar op d.

levenverwaarlozen
ik leefik verwaarloos
ik heb geleefdik heb verwaarloosd

Correct Nederlands

online cursus

Meer weten

Zakelijk Nederlands

online cursus

Meer weten

English Spelling & Grammar

online cursus

Meer weten

Zakelijk Engels

online cursus

Meer weten