Taal op niveau door e-learning en coaching menu
Braint Taalgids   Braint Taalgids

Bijvoeglijk naamwoord

Een bijvoeglijk naamwoord geeft een kenmerk of een eigenschap van een ander woord.

 • De hoge toren is een vertrouwd baken.
 • Het verbrande huis bood een trieste aanblik.

Een bijvoeglijk naamwoord kan afgeleid zijn van een voltooid deelwoord; er komt dan een e achter het voltooid deelwoord.

 • Het boek is besteld.
 • het bestelde boek
 • De koper is opgelicht.
 • de opgelichte koper
 • De schade is vergoed
 • de vergoede schade
 • De tuin is besproeid.
 • de besproeide tuin

Als je voor een het-woord een zet, schrijf je geen e achter het bijvoeglijk naamwoord.

 • De hoge toren is een vertrouwd baken. (het baken)

Bezoekers aan deze pagina bekeken ook:
f/v en s/z
Verleden tijd

Vraag van de Week | Week 42

De spellingcontrole helpt me meestal wel (maar niet altijd). Vind jij dit ook lastig?

Naar de Taalvraag