Taal op niveau door e-learning en coaching menu
Braint Taalgids   Braint Taalgids

Bijvoeglijk naamwoord

Een bijvoeglijk naamwoord geeft een kenmerk of een eigenschap van een ander woord.

 • De hoge toren is een vertrouwd baken.
 • Het verbrande huis bood een trieste aanblik.

Een bijvoeglijk naamwoord kan afgeleid zijn van een voltooid deelwoord; er komt dan een e achter het voltooid deelwoord.

 • Het boek is besteld.
 • het bestelde boek
 • De koper is opgelicht.
 • de opgelichte koper
 • De schade is vergoed
 • de vergoede schade
 • De tuin is besproeid.
 • de besproeide tuin

Als je voor een het-woord een zet, schrijf je geen e achter het bijvoeglijk naamwoord.

 • De hoge toren is een vertrouwd baken. (het baken)

Correct Nederlands

online cursus

Meer weten

Zakelijk Nederlands

online cursus

Meer weten

English Spelling & Grammar

online cursus

Meer weten

Zakelijk Engels

online cursus

Meer weten