"> Antwoorden werkwoordspelling – Braint Taalgids
Taal op niveau met e-coaching menu

Braint Taalgids

Spelling, werkwoordspelling, grammatica, stijl, leestekens en zakelijk schrijven

Antwoorden werkwoordspelling

Hieronder zie je de antwoorden van de vragen in de Taalgids. Ook staat er een stukje uitleg bij.

Terug naar de vraag

Antwoord werkwoordspelling

In de eerste zin staat een werkwoord dat verkeerd is gespeld: verbeeld. Let op: er staat je achter, maar dit is niet het onderwerp van de zin (je kunt er geen jij van maken). Je schrijft hier dus stam + t.

De tweede zin is een samengestelde zin. In de tweede zin staat de persoonsvorm achteraan: financiert.

Vermijd in de derde zin is gebiedende wijs. We schrijven dan meestal alleen de stam van het werkwoord. Vergelijk: Loop niet zo te treuzelen.

Wil je nog meer werkwoordspelling oefenen?Terug naar de vraag

Antwoord verleden tijd

In de tweede zin is het onderstreepte woord verkeerd gespeld. Het werkwoord is vergissen en de stam is vergis. Regel: schrijf in de verleden tijd stam + te, dus vergiste.

Wil je nog meer verleden tijd oefenen?Terug naar de vraag

Antwoord bijvoeglijk gebruikt voltooid deelwoord

Kijk altijd eerst of het woord waaraan je twijfelt, een werkwoord is dat de tijd van de zin bepaalt (persoonsvorm). Dat is in deze zin niet het geval. Dit werkwoord is vind.

Beantwoorde zegt in deze zin iets over het zelfstandig naamwoord vragen.

Dit noemen we een bijvoeglijk naamwoord. Regel: een bijvoeglijk naamwoord dat is afgeleid van een voltooid deelwoord, schrijf je zo kort mogelijk (voltooid deelwoord + e):

De vragen zijn beantwoord - de beantwoorde vragen

Wil je nog meer het voltooid deelwoord oefenen?Terug naar de vraag

Antwoord werkwoorden uit het Engels

In de tweede zin is het werkwoord verkeerd gespeld.

We spellen werkwoorden die we hebben geleend uit het Engels, volgens de Nederlandse regels. In de tegenwoordige tijd krijg je de uitgangen -t en -en. In de verleden tijd schrijf je -de(n) of -te(n) en het voltooid deelwoord eindigt op -d of -t.

De x doet nu ook mee in 't kofschip, ook wel taxikofschip. Dat betekent dat het voltooid deelwoord eindigt op een t, dus gerelaxt.

Soms staat er een e voor de uitgang omdat dat nodig is voor de uitspraak:

time - tegenwoordige tijd = stam + t, dus timet delete - verleden tijd = stam + te, dus deletete

Wil je nog meer werkwoorden uit het Engels oefenen?Terug naar de vraag

Antwoord tegenwoordige tijd

Het onderstreepte woord is verkeerd gespeld. Je is niet het onderwerp van de zin (je kunt er geen jij van maken). Trucje: gebruik het werkwoord lopen om te horen of je wel of geen t achter de stam schrijft:

-Het probleem met je nieuwe collega loopt ...

Wil je nog meer tegenwoordige tijd oefenen?Terug naar de vraag

Antwoord stam werkwoord

Het onderstreepte woord in zin 2 is niet de stam van het werkwoord. De stam van worden is word.

Wil je nog meer de stam oefenen?Terug naar de vraag

Antwoord 't kofschip

Het onderstreepte woord in zin 3 is verkeerd gespeld. De stam van tobben is tob. De b staat niet in 't kofschip. Daarom schrijf je het voltooid deelwoord met een d: getobd.

Wil je nog meer 't kofschip oefenen?Terug naar de vraag

Antwoord voltooid deelwoord

Het onderstreepte woord in zin 3 is verkeerd gespeld. De stam van erven is erv (maar je schrijft erf). De v staat niet in taxikofschip. Daarom schrijf je het voltooid deelwoord met een d: geërfd.

Wil je nog meer oefenen?Terug naar de vraag

Antwoord gebiedende wijs

Het onderstreepte woord in zin 1 is verkeerd gespeld. Hier staat de gebiedende wijs in de 'beleefdheidsvorm'. Je schrijft dan stam + t: Meldt.

Wil je nog meer oefenen?Terug naar de vraag

Antwoord infinitief

Het onderstreepte woord in zin 3 is geen infinitief. Het onderstreepte woord is meervoud en staat in de verleden tijd.

Wil je nog meer oefenen?Terug naar de vraag

Antwoord onvoltooid deelwoord

Het onderstreepte woord in zin 2 is geen onvoltooid deelwoord. Het is een bijvoeglijk naamwoord en bestaat niet uit infinitief + d.

Wil je nog meer oefenen?