Taal op niveau door e-learning en coaching menu
Braint Taalgids   Braint Taalgids

Emir kipi

Emir kipi emir ve istek anlamlarını verir. Emir kipi fiilin kökü gibi aynı şekilde kullanılır.

  • Ga onmiddellijk naar huis!
  • Was je handen!

Vraag van de Week | Week 33

De spellingcontrole helpt me meestal wel (maar niet altijd). Worstel jij hier ook wel eens mee?

Naar de Taalvraag