Taal op niveau door e-learning en coaching menu
Braint Taalgids   Braint Taalgids

Belirsiz geçmiş zaman

Belirsiz geçmiş zamanı, geçmiş zaman kipi ve yardımcı fiiller hebben ya da zijn ile yaparsın. Yardımcı fiil bir çekimli filldir.

Belirsiz geçmiş zamanın son harfini belirlemek için 't kofschip kuralını uygulamak gerekir.

Belirsiz geçmiş zamandaki son harfi belirlemede bir başka yol ise aynı fiille belirsiz geçmiş zaman yapmaktır.

ik heb gewerktwerkte
ik heb gelegdlegde

Vraag van de Week | Week 42

De spellingcontrole helpt me meestal wel (maar niet altijd). Vind jij dit ook lastig?

Naar de Taalvraag