Taal op niveau door e-learning en coaching menu
Braint Taalgids   Braint Taalgids

kelime sıralaması

Cümlenin normal sıralamasında: özne + çekimli eylem veya yüklem + diğerleri.

  • Hij woont in Amsterdam.

Her zaman özne ile başlamana gerek yok . Bazen çekimli eylem veya yüklemle ya da bazen cümlenin diğer ögeleriyle başlayabilirsin. Bu senin cümlede vurgulamak istediğin bölüme göre değişir. özne ile çekimli eylem veya yüklem arasına diğer ögeleri getiremezsin. Bu bir imla kuralıdır.

çoğu durumda ilk çekimli eylem arkasından özne (konu) gelir.(yer değiştirme).

Soru cümlesinde

  • Woont hij in Amsterdam?

Eğer cümle soru ekleriyle başlıyorsa (wie, wat, waarom, wanneer).

  • Wanneer komt hij naar Amsterdam?

Eğer cümle zaman belirleyici kelime ile başlıyorsa.

  • Vanavond komt hij naar Amsterdam.

Eğer cümle mekanı belirleyici kelime ile başlıyorsa.

  • In Amsterdam kent hij vele mooie plekjes.

Eğer cümlede yardımcı fiil ve geçmiş zaman kipi varsa, geçmiş zaman kipi cümlenin sonunda kullanılır.

  • Hij heeft drie jaar in Amsterdam gewoond.

Eğer cümlede zamanı ve mekanı belirleyen kelimeler kullanacaksan: o zaman ilk zamanı sonra yeri belirleyen kelimeleri kullanırsın.

  • Hij woont al drie jaar in Amsterdam.

Vraag van de Week | Week 46

Die, dat en wat gebruik ik vaak op gevoel. Herken jij dit?

Naar de Taalvraag