Taal op niveau door e-learning en coaching menu
Braint Taalgids   Braint Taalgids

soru zamirleri

Soru zamirleriyle soru yaparsın. Onlar hoe hariç w harfi ile başlar.

Kişiyi soruyorsun.

  • Wie is die man?

Bir şeyi soruyorsun.

  • Wat wil je in je koffie?

Bir yeri soruyorsun.

  • Waar gaan we naar toe?

Bir sebep soruyorsun.

  • Waarom ga je weg?

Bir yol (bir araç) soruyorsun.

  • Hoe kom ik bij het station?

Welk soru ekini bir isimde kullanıyorsun: bunu da de-tanımlığıyla beraber kullanılan isim kelimelerinde welke, het-tanımlığında kullanılan isim kelimelerinde welk olarak kullanıyorsun.

  • Welke trein moet ik nemen?
  • Welk boek is van jou?

Vraag van de Week | Week 46

Die, dat en wat gebruik ik vaak op gevoel. Herken jij dit?

Naar de Taalvraag