Taal op niveau door e-learning en coaching menu
Braint Taalgids   Braint Taalgids

sıfatlar

Sıfatlar isimlerle ilgili bilgi verir onların nasıl olduğunu söyler.

  • het dure horloge (het horloge is duur)
  • de lange straat (de straat is lang)

Burada birden fazla sıfatı arka arkaya kullanabilirsin.

  • de lange, lege straat

Sıfatlar genellikle isimlerden önce kullanılır, fakat ismin arkasında da bulunabilir.

  • De straat is lang.

İsimden önce kullanılan sıfat kelimelerinin sonuna -e harfini ekliyorsun.

  • het zwarte paard
  • de warme kruik

Fakat bu isim het tanımlığı olan bir isim ise o zaman -e harfini sıfatın sonunda kullanmıyorsun.

  • het paard - een zwart paard
  • het huis - een klein huis

Eğer sıfat olan kelime isimden sonra kullanılmışsa o zaman -e harfini kullanmıyorsun.

  • De man is rijk.
  • De kruik is warm.

Vraag van de Week | Week 46

Die, dat en wat gebruik ik vaak op gevoel. Herken jij dit?

Naar de Taalvraag