Taal op niveau door e-learning en coaching menu
Braint Taalgids   Braint Taalgids

çoğul kelimeler

Bir kelimeyi çoğul yaparken bu çıkış kelimelerini kullanırsın en, s veya 's

  • de hand, de handen

Bir isim kelimesi birden fazla heceden oluşuyorsa ve -e, -el, -en, -er, -em bunlarla bitiyorsa, çoğullaştırırken -s harfini kullanıyorsun.

  • het katje, de katjes
  • de egel, de egels

Bir isim kelimesi eğer bunlarla sonlanıyorsa -i, -a, -o, -u, -y çoğullastırırken 's harfini kullanıyorsun.

  • de taxi, de taxi's
  • de baby, de baby's

Vraag van de Week | Week 8

Ik hoor steeds dat ik actief moet formuleren, maar hoe doe ik dat dan? Stel jij jezelf deze vraag ook weleens?

Naar de Taalvraag