Taal op niveau door e-learning en coaching menu
Braint Taalgids   Braint Taalgids

Verkeerde woordkeus

Als of dan

Je schrijft dan als je een vergelijking maakt in de vergrotende trap, bijvoorbeeld:

 • Ik ben veel groter dan mijn broer.

Je schrijft als wanneer je een vergelijking maakt die gelijkwaardig is, bijvoorbeeld:

 • Ik ben even groot als mijn broer.

Mits of tenzij

Je schrijft mits als je dit kunt vervangen door op voorwaarde dat, bijvoorbeeld:

 • Ik ga morgen naar school mits mijn verkoudheid over is.

Je schrijft tenzij als je dit kunt vervangen door behalve als, bijvoorbeeld:

 • Ik blijf morgen thuis tenzij mijn verkoudheid over is.

Aansprakelijk of verantwoordelijk

Je schrijft aansprakelijk als je het hebt over schade die veroorzaakt wordt door nalatigheid, bijvoorbeeld:

 • Die mensen zijn aansprakelijk voor de schade die hun honden hebben aangericht.

Je schrijft verantwoordelijk als je het hebt over plichtsgevoel, bijvoorbeeld:

 • Ik ben verantwoordelijk voor de fouten die ik maak.

Omdat of doordat

Je schrijft omdat als je een reden aangeeft, bijvoorbeeld:

 • Ik ben vroeg naar huis gegaan omdat het glad is.

Je schrijft doordat als er sprake is van oorzaak en gevolg, bijvoorbeeld:

 • Ik gleed uit doordat het glad was.

Vergeten hebben of vergeten zijn

Je schrijft vergeten hebben als je iets niet gedaan hebt, bijvoorbeeld:

 • Ik heb vergeten hem uit te nodigen.

Je schrijft vergeten zijn als je iets niet meer weet, bijvoorbeeld:

 • Ik ben je naam vergeten.

Te danken aan of te wijten aan

Je schrijft te danken aan als het om een positieve interpretatie van een situatie gaat, bijvoorbeeld:

 • Ik heb het aan mijn broer te danken, dat ik die opdracht heb gekregen.

Je schrijft te wijten aan als het om een negatieve interpretatie van een situatie gaat, bijvoorbeeld:

 • Dat ik failliet ben is te wijten aan de kredietcrisis.

Zich verheugen in, op of over

Je schrijft je verheugen in als iemand geniet van een bestaande situatie, bijvoorbeeld:

 • Mijn opa verheugt zich nog steeds in een goede gezondheid.

Je schrijft je verheugen op als iemand geniet van iets wat nog moet plaatsvinden, bijvoorbeeld:

 • Ik verheug me op de komende feestdagen.

Je schrijft je verheugen over als iemand ergens blij mee is, bijvoorbeeld:

 • Ik verheug me over de goede uitslag van mijn examen.

Wettig of wettelijk

Je schrijft wettig als je bij de wet erkend bedoelt, bijvoorbeeld:

 • Hij is geen wettig erfgenaam.

Je schrijft wettelijk als je overeenkomstig de wet bedoelt, bijvoorbeeld:

 • Ik ben wettelijk verplicht mijn autogordels om te doen.

Gezien of aangezien

Je schrijft gezien als je rekening houdend met bedoelt, bijvoorbeeld:

 • Gezien mijn financiële situatie stel ik de aankoop van dat huis nog even uit.

Je schrijft aangezien als je omdat bedoelt, bijvoorbeeld:

 • Aangezien ze een groot hart heeft, kun je haar om vergeving vragen.

Desbetreffende of betreffende

Je schrijft desbetreffende als je genoemde bedoelt, bijvoorbeeld:

 • De desbetreffende stukken liggen op je bureau.

Je schrijft betreffende als je aangaande bedoelt, bijvoorbeeld:

 • Je vragen betreffende de reorganisatie beantwoord ik in de volgende vergadering.

Correct Nederlands

online cursus

Meer weten

Zakelijk Nederlands

online cursus

Meer weten

English Spelling & Grammar

online cursus

Meer weten

Zakelijk Engels

online cursus

Meer weten