Taal op niveau door e-learning en coaching menu
Braint Taalgids   Braint Taalgids

Ontspoorde zin

Als je te lange zinnen maakt, kan de zin ontsporen. Hieronder zie je een voorbeeld:

  • Dankzij haar inspanningen werd een nieuwe planning gemaakt, vergaderingen belegd en alle medewerkers uitgenodigd om de studiedag bij te wonen.

Je ziet dat in de eerste zin het onderwerp enkelvoud is. In de tweede en derde zin is het onderwerp meervoud. De zin wordt dus:

  • Dankzij haar inspanningen werd een nieuwe planning gemaakt, en werden vergaderingen belegd en alle medewerkers uitgenodigd om de studiedag bij te wonen.

Ook kan een zin een hiaat vertonen. Er ontbreekt dus een deel. Hieronder zie je een paar voorbeelden:

  • Wij bevestigen uw brief van 12 december jl.

Dit moet zijn: Wij bevestigen de ontvangst van uw brief van 12 december jl.


  • Hij belde op dat hij later kwam.

Dit moet zijn: Hij belde op en zei dat hij later kwam.


  • Ik vertrouw dat u nu voldoende informatie hebt.

Dit moet zijn: Ik vertrouw erop dat u nu voldoende informatie hebt.


  • De inhoud van haar brief is duidelijker dan van mijn brief.

Dit moet zijn: De inhoud van haar brief is duidelijker dan die (de inhoud) van mijn brief.

Correct Nederlands

online cursus

Meer weten

Zakelijk Nederlands

online cursus

Meer weten

English Spelling & Grammar

online cursus

Meer weten

Zakelijk Engels

online cursus

Meer weten