"> Antwoorden stijlfouten – Braint Taalgids
Taal op niveau met e-coaching menu

Braint Taalgids

Spelling, werkwoordspelling, grammatica, stijl, leestekens en zakelijk schrijven

Antwoorden stijlfouten

Hieronder zie je de antwoorden van de vragen in de Taalgids. Ook staat er een stukje uitleg bij.

Terug naar de vraag

Antwoord contaminatie

De tweede zin is goed. Als je de constructie zowel ... als ... gebruikt, staat de zin in het enkelvoud. Je moet de zin eigenlijk lezen als:
- Zowel de docent heeft dit bevestigd als de student heeft dit bevestigd.

In de eerste zin staat een contaminatie: Dit is een versmelting van twee woorden of uitdrukkingen waardoor een nieuwe, foutieve uitdrukking ontstaat.
- Ik irriteer me = ik erger me of zijn gedrag irriteert me.

In de derde zin is sprake van een verhaspeling: woorden die op elkaar lijken, worden met elkaar verwisseld: met hulp gebruik je bij personen; met behulp gebruik je bij zaken.
- Met hulp van een collega heb ik dat probleem kunnen oplossen.
- Met behulp van een kettingzaag heb ik de conifeer omgezaagd.

Wil je nog meer stijlfouten oefenen?Terug naar de vraag

Antwoord incongruentie

De derde zin is fout: het onderwerp van de zin is Dat soort problemen. Het eerste deel van dit onderwerp is enkelvoud, dus je schrijft:

Dat soort problemen komt vaker voor dan je denkt.

De eerste zin is goed. Het onderwerp is De betrekkingen met een aantal landen. Omdat het onderwerp meervoud is, schrijf je de persoonsvorm (zijn) ook in het meervoud

Ook de tweede zin klopt. Als je de constructie zowel ... als ... gebruikt, schrijf je de persoonsvorm (heeft) in het enkelvoud. Je leest de zin eigenlijk zo:

Zowel de teamleider heeft ... als de coach heeft ... .

Wil je nog meer stijlfouten oefenen?Terug naar de vraag

Antwoord verhaspeling

De woorden fungeren en functioneren kun je in een aantal situaties allebei gebruiken. In deze zin klopt het woord fungeren echter niet, omdat het hier gaat om presteren (goed of slecht werken), dus:

- De koffiemachine functioneert al een tijdje niet goed.

Wil je nog meer zakelijk schrijven oefenen?Terug naar de vraag

Antwoord stijlfouten

In de eerste zin staat een stijlfout. Volgens mijn mening is een samentrekking van Volgens mij en Naar mijn mening. Je krijgt dan een nieuwe, foutieve uitdrukking. Dit noemen we een contaminatie.

Wil je nog meer zakelijk schrijven oefenen?Terug naar de vraag

Antwoord foutieve samentrekking

In de tweede zin is sprake van een foutieve samentrekking: in het eerste deel van zin is Mijn computer het onderwerp. In het tweede deel is ik het onderwerp; mijn computer is hier lijdend voorwerp. Omdat dit woord een andere grammaticale functie heeft, mag je dit niet weglaten:

Mijn computer wordt steeds trager en die gebruik ik daarom niet meer.

De eerste zin is goed:
(Aan) de aanwezigen wordt gevraagd naar de vergaderruimte te gaan. De aanwezigen is geen onderwerp van de zin, maar een meewerkend voorwerp (je kunt er aan voor denken)

De derde zin klopt ook. Tenzij betekent behalve als. Ook de verwijzing met het in de tweede zin is correct, omdat wordt verwezen naar een het-woord (Het bestuur) in de eerste zin.

Wil je nog meer zakelijk schrijven oefenen?Terug naar de vraag

Antwoord dubbele ontkenning

In de tweede zin is niet overbodig. Voorkomen betekent: ervoor zorgen dat iets niet gebeurt.

Wil je nog meer zakelijk schrijven oefenen?Terug naar de vraag

Antwoord pleonasme

Het onderstreepte woord in zin 3 is geen pleonasme. Er kan ook een verandering ten kwade plaatsvinden. Wel is een verbetering ten goede een pleonasme.

Wil je aan de slag met het herkennen van stijl- en formuleerfouten?Terug naar de vraag

Antwoord tautologie

De onderstreepte woorden in zin 2 vormen geen tautologie. Houten boomstam is een pleonasme (een boomstam is van hout).

Wil je aan de slag met het herkennen van stijl- en formuleerfouten?Terug naar de vraag

Antwoord foutieve beknopte bijzin

Het onderstreepte woord in zin 2 is een foutieve beknopte bijzin. Het onderwerp is de bus en deze is niet aan het joelen. Hieronder vind je een goede zin:

De bus met joelende supporters reed voorbij.

Wil je aan de slag met het herkennen van stijl- en formuleerfouten?Terug naar de vraag

Antwoord foutieve inversie

In zin 2 staat een foutieve inversie. Na het voegwoord maar schrijf je de gebruikelijke woordvolgorde, dus eerst het onderwerp en daarna de persoonsvorm:

- Ik heb haar geschreven maar zij heeft nog niet gereageerd.

Wil je aan de slag met het herkennen van stijl- en formuleerfouten?Terug naar de vraag

Antwoord als of dan

In zin 1 staat een stijlfout. Je gebruikt dan als je een vergelijking maakt tussen twee ongelijke zaken:

- Zij is veel ondeugender dan mijn zusje.

Wil je aan de slag met het herkennen van stijl- en formuleerfouten?Terug naar de vraag

Antwoord hun of hen

In zin 3 staat een stijlfout. Je gebruikt hen als er een voorzetsel voor staat.

- Ze heeft gisteren nog aan hen gevraagd of ze zouden komen.

Wil je aan de slag met het herkennen van stijl- en formuleerfouten?Terug naar de vraag

Antwoord hiaat

Deze zin is fout: er ontbreekt een stukje. Iemand is ergens van overtuigd, dus:

- Ik ben ervan overtuigd dat ze een uitstekend verslag zal schrijven.

We noemen deze stijlfout een hiaat.

Wil je nog meer het herkennen van stijl- en formuleerfouten?