Taal op niveau door e-learning en coaching menu
Braint Taalgids   Braint Taalgids

Verkeerde woordkeus

Als of dan

Je schrijft dan als je een vergelijking maakt in de vergrotende trap, bijvoorbeeld:

 • Ik ben veel groter dan mijn broer.

Je schrijft als wanneer je een vergelijking maakt die gelijkwaardig is, bijvoorbeeld:

 • Ik ben even groot als mijn broer.

Mits of tenzij

Je schrijft mits als je dit kunt vervangen door op voorwaarde dat, bijvoorbeeld:

 • Ik ga morgen naar school mits mijn verkoudheid over is.

Je schrijft tenzij als je dit kunt vervangen door behalve als, bijvoorbeeld:

 • Ik blijf morgen thuis tenzij mijn verkoudheid over is.

Aansprakelijk of verantwoordelijk

Je schrijft aansprakelijk als je het hebt over schade die veroorzaakt wordt door nalatigheid, bijvoorbeeld:

 • Die mensen zijn aansprakelijk voor de schade die hun honden hebben aangericht.

Je schrijft verantwoordelijk als je het hebt over plichtsgevoel, bijvoorbeeld:

 • Ik ben verantwoordelijk voor de fouten die ik maak.

Omdat of doordat

Je schrijft omdat als je een reden aangeeft, bijvoorbeeld:

 • Ik ben vroeg naar huis gegaan omdat het glad is.

Je schrijft doordat als er sprake is van oorzaak en gevolg, bijvoorbeeld:

 • Ik gleed uit doordat het glad was.

Vergeten hebben of vergeten zijn

Je schrijft vergeten hebben als je iets niet gedaan hebt, bijvoorbeeld:

 • Ik heb vergeten hem uit te nodigen.

Je schrijft vergeten zijn als je iets niet meer weet, bijvoorbeeld:

 • Ik ben je naam vergeten.

Te danken aan of te wijten aan

Je schrijft te danken aan als het om een positieve interpretatie van een situatie gaat, bijvoorbeeld:

 • Ik heb het aan mijn broer te danken, dat ik die opdracht heb gekregen.

Je schrijft te wijten aan als het om een negatieve interpretatie van een situatie gaat, bijvoorbeeld:

 • Dat ik failliet ben is te wijten aan de kredietcrisis.

Zich verheugen in, op of over

Je schrijft je verheugen in als iemand geniet van een bestaande situatie, bijvoorbeeld:

 • Mijn opa verheugt zich nog steeds in een goede gezondheid.

Je schrijft je verheugen op als iemand geniet van iets wat nog moet plaatsvinden, bijvoorbeeld:

 • Ik verheug me op de komende feestdagen.

Je schrijft je verheugen over als iemand ergens blij mee is, bijvoorbeeld:

 • Ik verheugt me over de goede uitslag van mijn examen.

Wettig of wettelijk

Je schrijft wettig als je bij de wet erkend bedoelt, bijvoorbeeld:

 • Hij is geen wettig erfgenaam.

Je schrijft wettelijk als je overeenkomstig de wet bedoelt, bijvoorbeeld:

 • Ik ben wettelijk verplicht mijn autogordels om te doen.

Gezien of aangezien

Je schrijft gezien als je rekening houdend met bedoelt, bijvoorbeeld:

 • Gezien mijn financiële situatie stel ik de aankoop van dat huis nog even uit.

Je schrijft aangezien als je omdat bedoelt, bijvoorbeeld:

 • Aangezien ze een groot hart heeft, kun je haar om vergeving vragen.

Desbetreffende of betreffende

Je schrijft desbetreffende als je genoemde bedoelt, bijvoorbeeld:

 • De desbetreffende stukken liggen op je bureau.

Je schrijft betreffende als je aangaande bedoelt, bijvoorbeeld:

 • Je vragen betreffende de reorganisatie beantwoord ik in de volgende vergadering.

Bezoekers aan deze pagina bekeken ook:
Verhaspeling
Hun en hen

Vraag van de Week | Week 12

Soms haal ik woorden door elkaar. Dat is best lastig, want ik schrijf dan het tegenovergestelde van wat ik bedoel. Heb jij hier ook weleens last van?

Naar de Taalvraag