Taal op niveau door e-learning en coaching menu
Braint Taalgids   Braint Taalgids

Foutieve inversie

Een inversie is de omgekeerde volgorde van het onderwerp en de persoonsvorm in de zin. Bijvoorbeeld:

  • Als ik hem zie, word ik blij.

Inversie mag in twee gevallen: in een vragende zin:

1. in een vragende zin:

  • Zijn jullie morgen vrij?

2. als de zin met een ander zinsdeel begint:

  • Volgende week zien we elkaar weer.

Een foutieve inversie ontstaat vaak bij samengestelde zinnen, bijvoorbeeld:

  • Vorige week was hij ziek en zijn we daarom nog niet klaar met de opdracht.

Na en begint een nieuwe zin met onderwerp en persoonsvorm, dus:

  • en we zijn daarom ...

Bezoekers aan deze pagina bekeken ook:
Onderwerp
Persoonsvorm

Vraag van de Week | Week 46

Ik vind die leestekens een gedoe. Je zet een punt achter een zin en als je in de zin een pauze hoort, is het tijd voor een komma, toch? Welke leestekens gebruik jij?

Naar de taalvraag