Taal op niveau door e-learning en coaching menu
Braint Taalgids   Braint Taalgids

Contaminatie

Een contaminatie is een versmelting van twee woorden, uitdrukkingen of zegswijzen. Bijvoorbeeld:


  • Ergens mee op de hoogte zijn.
  • = ergens van op de hoogte zijn of ergens mee bekend zijn

  • mond-op-mondreclame
  • mond-tot-mondreclame (maar: mond-op-mondbeademing)

  • goedkoop kosten
  • = goedkoop zijn en weinig kosten

  • de oorzaak van het ongeluk is te wijten aan zijn onoplettendheid.
  • = De oorzaak van het ongeluk is zijn onoplettendheid.
    Of: Het ongeluk is te wijten aan zijn onoplettendheid.

Bezoekers aan deze pagina bekeken ook:
Tautologie
Verhaspeling

Vraag van de Week | Week 46

Ik vind die leestekens een gedoe. Je zet een punt achter een zin en als je in de zin een pauze hoort, is het tijd voor een komma, toch? Welke leestekens gebruik jij?

Naar de taalvraag