Taal op niveau door e-learning en coaching menu
Braint Taalgids   Braint Taalgids

Splitsbare werkwoorden

Splitsbare werkwoorden zijn werkwoorden die meestal gekoppeld zijn aan een voorzetsel. Een voorbeeld hiervan is opbellen. Bij de vervoeging van dit woord zie je het volgende:

werkwoord: opbellen
persoonsvorm: ik bel op
voltooid deelwoord: ik heb opgebeld

Het voorvoegsel ge wordt geplaatst tussen het voorzetsel en het werkwoord, zie: opgebeld


Bezoekers aan deze pagina bekeken ook:
Voorzetsels
Woordvolgorde

Vraag van de Week | Week 42

De spellingcontrole helpt me meestal wel (maar niet altijd). Vind jij dit ook lastig?

Naar de Taalvraag