Taal op niveau door e-learning en coaching menu
Braint Taalgids   Braint Taalgids

Splitsbare werkwoorden

Splitsbare werkwoorden zijn werkwoorden die meestal gekoppeld zijn aan een voorzetsel. Een voorbeeld hiervan is opbellen. Bij de vervoeging van dit woord zie je het volgende:

werkwoord: opbellen
persoonsvorm: ik bel op
voltooid deelwoord: ik heb opgebeld

Het voorvoegsel ge wordt geplaatst tussen het voorzetsel en het werkwoord, zie: opgebeld


Bezoekers aan deze pagina bekeken ook:
Voorzetsels
Woordvolgorde

Vraag van de Week | Week 46

Ik vind die leestekens een gedoe. Je zet een punt achter een zin en als je in de zin een pauze hoort, is het tijd voor een komma, toch? Welke leestekens gebruik jij?

Naar de taalvraag