Taal op niveau door e-learning en coaching menu
Braint Taalgids   Braint Taalgids

Splitsbare werkwoorden

Splitsbare werkwoorden zijn werkwoorden die meestal gekoppeld zijn aan een voorzetsel. Een voorbeeld hiervan is opbellen. Bij de vervoeging van dit woord zie je het volgende:

werkwoord: opbellen
persoonsvorm: ik bel op
voltooid deelwoord: ik heb opgebeld

Het voorvoegsel ge wordt geplaatst tussen het voorzetsel en het werkwoord, zie: opgebeld

Correct Nederlands

online cursus

Meer weten

Zakelijk Nederlands

online cursus

Meer weten

English Spelling & Grammar

online cursus

Meer weten

Zakelijk Engels

online cursus

Meer weten