Taal op niveau door e-learning en coaching menu
Braint Taalgids   Braint Taalgids

Splitsbare werkwoorden

Splitsbare werkwoorden zijn werkwoorden die meestal gekoppeld zijn aan een voorzetsel. Een voorbeeld hiervan is opbellen. Bij de vervoeging van dit woord zie je het volgende:

werkwoord: opbellen
persoonsvorm: ik bel op
voltooid deelwoord: ik heb opgebeld

Het voorvoegsel ge wordt geplaatst tussen het voorzetsel en het werkwoord, zie: opgebeld


Bezoekers aan deze pagina bekeken ook:
Voorzetsels
Woordvolgorde

Vraag van de Week | Week 25

Ik haal de dubbele punt en puntkomma steeds door elkaar. Worstel jij hier af en toe ook mee?

Naar de Taalvraag