Taal op niveau door e-learning en coaching menu
Braint Taalgids   Braint Taalgids

Tweeklanken

Hieronder vind je informatie over de volgende tweeklanken:

ij of ei

Je schrijft ij in

- woorden die eindigen op:

-lijkbijvoorbeeld: begeerlijk
-pijbijvoorbeeld: maatschappij
-nijbijvoorbeeld: razernij
-rijbijvoorbeeld: verwennerij

- sterke werkwoorden (werkwoorden die van klank veranderen in de verleden tijd), bijvoorbeeld:

stijgen (steeg, gestegen);
prijzen (prees, geprezen)

Je schrijft ei in

- woorden die eindigen op:

-heidbijvoorbeeld: waarheid
-leibijvoorbeeld: velerlei
-teitbijvoorbeeld: kwaliteit

Omdat er verder geen regels voor te geven zijn, zul je soms gewoon het woordenboek moeten gebruiken.

ie, i, y

Je schrijft ie in

- gesloten lettergrepen, als je een ie hoort, bijvoorbeeld: stier
- aan het eind van een woord, bijvoorbeeld: knie
- in open lettergrepen waarop de klemtoon valt, bijvoorbeeld: rivieren

Je schrijft i in

- namen van de maanden januari, februari, juni, juli
- woorden die uit het Latijn afkomstig zijn of een Latijnse meervoudsuitgang hebben, bijvoorbeeld: academici
- bijvoeglijke naamwoorden die eindigen op -isch, bijvoorbeeld: kritisch
- bijvoeglijke naamwoorden die eindigen op -ieel, bijvoorbeeld: financieel

Je schrijft y in

- woorden met een Griekse oorsprong, bijvoorbeeld: hypotheek
- Engelse woorden, bijvoorbeeld: baby, hobby

ou of au

Vroeger kon je aan de uitspraak horen of een woord met ou of au geschreven moest worden. Tegenwoordig is dit niet meer zo en je zult dus bij twijfel het woordenboek moeten gebruiken.

Correct Nederlands

online cursus

Meer weten

Zakelijk Nederlands

online cursus

Meer weten

English Spelling & Grammar

online cursus

Meer weten

Zakelijk Engels

online cursus

Meer weten