Taal op niveau door e-learning en coaching menu
Braint Taalgids   Braint Taalgids

Klinker en medeklinker

Hieronder vind je informatie over de klinker en medeklinker.

Als een woord verandert, bijvoorbeeld van enkelvoud naar meervoud, houdt een lange klinker (een lange klank) dezelfde uitspraak.

straatstraten
baardbaarden

Het woord straat bestaat uit 1, gesloten, lettergreep. Het meervoud van straat is straten. Dit woord bestaat uit twee lettergrepen, waarvan stra een open lettergreep is. Daarom verdwijnt er 1 klinker, want een lange klank in een open lettergreep schrijf je met 1 klinker.

Het woord baard bestaat uit 1, gesloten, lettergreep. Het woord baarden bestaat uit twee lettergrepen, waarvan de eerste, baard, een gesloten lettergreep is. Daarom blijft de dubbele klinker in baard, want een lange klank in een gesloten lettergreep schrijf je met twee klinkers.

Als een woord verandert houdt een korte klinker (een korte klank) dezelfde uitspraak.

rondronde
natnatte

Het woord nat bestaat uit 1, gesloten, lettergreep. Het woord natte bestaat uit twee gesloten lettergrepen, nat en te. Om de open lettergreep na te voorkomen, en daarmee de lange klank, schrijf je een extra t.

In het Nederlands schrijf je geen v aan het eind van een woord maar een f.

gevengeef

In het Nederlands schrijf je geen z aan het eind van een woord maar een s.

bazenbaas

Correct Nederlands

online cursus

Meer weten

Zakelijk Nederlands

online cursus

Meer weten

English Spelling & Grammar

online cursus

Meer weten

Zakelijk Engels

online cursus

Meer weten