Taal op niveau door e-learning en coaching menu
Braint Taalgids   Braint Taalgids

Begin en eind van een woord

Twijfel je aan de laatste letter? Maak een woord dan langer. Je hoort aan de uitspraak op welke letter het woord eindigt.

schrob p of b? => schrobben
Je hoort een b.

hond d of t? => honden
Je hoort een d.

feest d of t? => feesten
Je hoort een t.

hard d of t? => harde
Je hoort een d.

slecht d of t? => slechte
Je hoort een t.

Een voorvoegsel wordt in verschillende woorden op dezelfde manier geschreven, ook als je het in de uitspraak niet hoort. Als je twijfelt, haal dan het woord uit elkaar en kijk wat de laatste letter van het voorvoegsel is en wat de eerste letter van het volgende deel van het woord is.

ontnemen 1 of 2 t?
=> ont eindigt op t
nemen begint met n => 1 t

onttrekken 1 of 2 t?
=> ont eindigt op t
trekken begint met t => 2 t

Een achtervoegsel wordt in verschillende woorden op dezelfde manier geschreven, ook als je het in de uitspraak niet hoort. Als je twijfelt, haal dan het woord uit elkaar en kijk wat de eerste letter van het achtervoegsel en de laatste letter van het vorige deel van het woord is.

behaaglijk 1 of 2 l?
=> behaag eindigt op g
lijk begint met l
=> 1 l

onmiddellijk 1 of 2 l?
=> middel eindigt op l
lijk begint met l
=> 2 l

c of k

c wordt gebruikt in woorden die afgeleid zijn van andere talen, bijvoorbeeld: commissie, comité. Je schrijft k in woorden die al met een k geschreven werden, bijvoorbeeld: kopie, kopij.

ng of nk

Als je ng hoort, schrijf je dit ook.

  • toegang, drang, zing

Als je ngk hoort, schrijf je nk.

  • dank, afhankeljk

Bezoekers aan deze pagina bekeken ook:
Tegenwoordige tijd
Apostrof

Vraag van de Week | Week 8

Ik hoor steeds dat ik actief moet formuleren, maar hoe doe ik dat dan? Stel jij jezelf deze vraag ook weleens?

Naar de Taalvraag