"> Antwoorden spelling – Braint Taalgids
Taal op niveau met e-coaching menu

Braint Taalgids

Spelling, werkwoordspelling, grammatica, stijl, leestekens en zakelijk schrijven

Antwoorden spelling

Hieronder zie je de antwoorden van de vragen in de Taalgids. Ook staat er een stukje uitleg bij.

Terug naar de vraag

Antwoord meervoud

Het derde woord is fout gespeld. Hieronder geef ik je de regel:

Een zelfstandig naamwoord dat eindigt op i, a, o, u, y schrijf je in het meervoud met 's, omdat je anders een probleem met de uitspraak krijgt: agendas = agenda's.

De apostrof vervangt dan een klinker, in dit geval de a: agendaas. Dit geldt alleen als er een medeklinker voor staat.

Als er een klinker voor staat, schrijf je geen apostrof: je krijgt immers geen probleem met de uitspraak. Je schrijft daarom milieus. Dit geldt ook voor essays en niveaus

Wil je nog meer meervoud oefenen?Terug naar de vraag

Antwoord klinkers

In de derde zin is het onderstreepte woord fout. In deze zin schrijf je vleien met ei:
- Door te vleien probeert hij altijd zijn zin te krijgen.

Vleien betekent iemand naar de mond praten. Vlijen is: iets/iemand legt zich zacht neer.
- De hond werd rustig en vlijde zich aan mijn voeten.

Wil je nog meer klinkers oefenen?

Terug naar de vraag

Antwoord medeklinkers

In zin 2 is het onderstreepte woord fout. Hier zie je aan de herkomst van het woord hoe je het schrijft: iets komt uit de grond van je hart. Hartgrondig schrijf je daarom met een t.

Wil je nog meer medeklinkers oefenen?

Terug naar de vraag

Antwoord tussen-s

In zin 3 is het onderstreepte woord fout. Voor -zins komt altijd een s, dus je schrijft enigszins.

Wil je nog meer tussen -s oefenen?

Terug naar de vraag

Antwoord lidwoorden

In zin 3 staat een fout. Je schrijft het woedende meisje. Regel: voor een verkleinwoord schrijf je altijd het.

Wil je nog meer lidwoorden oefenen?

Terug naar de vraag

Antwoord bijvoeglijk naamwoord

Het onderstreepte woord in zin 1 is verkeerd gespeld. Regel: als je voor een het-woord (het belang) het lidwoord een gebruikt, schrijf je geen e achter het bijvoeglijk naamwoord, dus een gemeenschappelijk belang.

Wil je nog meer bijvoeglijke naamwoorden oefenen?

Terug naar de vraag

Antwoord zelfstandig naamwoord

Ja, lopen is hier een zelfstandig naamwoord, want je kunt er het lidwoord het voor denken:

- Het lopen kost hem nog erg veel moeite.

Wil je nog meer zelfstandige naamwoorden oefenen?Terug naar de vraag

Antwoord trema

In het derde woord hoort geen trema omdat dit niet nodig is voor de uitspraak. Dit komt door de dubbele e: financieel. Een trema gebruik je als je de klinkers die naast elkaar staan, niet als één klank mag lezen en uitspreken.

Als de klemtoon in het meervoud op de lettergreep met -ie valt, voeg je in het meervoud ë toe, dus fobieën en kopieën.

Wil je nog meer trema's oefenen?Terug naar de vraag

Antwoord koppelteken

A4-tje is fout gespeld. Hieronder geef ik je de regel:

Als je een verkleinwoord maakt van een symbool, afkorting, cijfer of letter, gebruik je een apostrof, dus A4'tje

In een samenstelling met een symbool, afkorting, cijfer of letter schrijf je een koppelteken, bijvoorbeeld A4-formaat.

Wil je nog meer koppeltekens oefenen?Terug naar de vraag

Antwoord tussen -n

Groentenkraam is fout gespeld. Hieronder geef ik je de regel:

Als het eerste woord van een samenstelling in het meervoud eindigt op en, schrijf je een tussenletter n.

Er zijn ook woorden die je in het meervoud zowel met een n als met een s kunt schrijven:
groenten - groentes
akten - aktes
aangiften - aangiftes

Je schrijft dan geen -n in de samenstelling, dus groentekraam.

Wil je nog meer de tussen -n oefenen?Terug naar de vraag

Antwoord apostrof

Het derde woord is fout gespeld. De uitspraak van het woord verandert niet als je de s eraan vast schrijft: niveaus.

Wil je nog meer de apostrof oefenen?