Taal op niveau door e-learning en coaching menu
Braint Taalgids   Braint Taalgids

Verschil spreektaal en schrijftaal

In een gesprek gebeurt het vaak dat je een zin halverwege opnieuw formuleert of dat een zin grammaticaal niet helemaal klopt. Als je spreekt, heb je vaak geen tijd om te schaven aan je zinnen. Ook pas je vaak je formuleringen al pratende aan.

Als je schrijft, kun je je zinnen wél bijschaven. Ook kun je zorgen voor een goede aansluiting met eerdere zinnen:


  • Want ik wil je vragen, kun je die flyers ook morgen brengen omdat ik vanmiddag weg ben van kantoor.

of

  • Vanmiddag ben ik niet op kantoor. Kun je die flyers morgen brengen?

We leerden vroeger dat we een zakelijke brief op een formele manier moesten schrijven:

  • We hebben kennisgenomen van de inhoud van uw brief van 5 april jl.
  • *Bijgevoegd doe ik u de huurovereenkomst toekomen.

Tip: schrijf actief én concreet:

  • We hebben uw brief van 5 april jl. gelezen.
  • Bij deze e-mail vindt u de huurovereenkomst.

Je ziet dat deze zinnen veel prettiger lezen én dat ze sneller te begrijpen zijn. Ook vermijd je het maken van stijlfouten (*zie Stijl vervolg in deze taalgids).

Als je in verzorgde spreektaal schrijft, ontwikkel je een prettig leesbare schrijfstijl.

Correct Nederlands

online cursus

Meer weten

Zakelijk Nederlands

online cursus

Meer weten

English Spelling & Grammar

online cursus

Meer weten

Zakelijk Engels

online cursus

Meer weten