Taal op niveau door e-learning en coaching menu
Braint Taalgids   Braint Taalgids

Indeling tekst

Als een tekst geen structuur heeft, is het een verzameling zinnen zonder enig verband. Het is daarom handig een indeling te maken met een inleiding, kern en slot.

Inleiding
In de inleiding van je e-mail of brief vertel je in het kort waarom je deze schrijft. In een informatieve tekst vertel je in het kort wat de lezer kan verwachten of wat je van de lezer verwacht.

Kern
Hier komt de uitwerking. De kern van je tekst kan verdeeld worden in delen, bijvoorbeeld bij de afhandeling van een klacht. In de kern behandel je de klachten een voor een en geef je aan of ze wel of niet terecht zijn.

Slot
Je sluit je tekst af met een zin: je geeft een samenvatting, je bedankt iemand, je doet een voorstel, je geeft een advies of je doet een verzoek.

Correct Nederlands

online cursus

Meer weten

Zakelijk Nederlands

online cursus

Meer weten

English Spelling & Grammar

online cursus

Meer weten

Zakelijk Engels

online cursus

Meer weten