Taal op niveau door e-learning en coaching menu
Braint Taalgids   Braint Taalgids

Formuleer eenvoudig

Als je schrijft, denk dan altijd aan je lezer en pas de lengte van je zinnen aan hem/haar aan.

Een algemene richtlijn is: schrijf met een gemiddelde zinslengte van 15 woorden. Dit kunnen de meeste mensen lezen én begrijpen (B1), dus houd je zinnen zo eenvoudig mogelijk. Wissel hierbij kortere en langere zinnen af. Door deze variatie leest een tekst prettiger.

Kijk bijvoorbeeld naar deze zinnen:

  • Omdat wij hopen dat u na lezing van het rapport, dat op 21 maart jl. is opgesteld, inzicht krijgt in de procedures die onze monteur gevolgd heeft, e-mailen wij u hierbij het rapport van onze monteur.

De eerste zin begint met een bijzin. Dit betekent dat de hoofdzin (de kern van de boodschap) achteraan staat. Tip: maak van de bijzin een aparte zin.

  • Bij deze e-mail vindt u het rapport dat onze monteur op 21 maart jl. heeft opgesteld. Wij hopen dat u hiermee inzicht krijgt in de procedures die hij heeft gevolgd.

(voor meer informatie over hoofd- en bijzinnen, zie Ontleden/hoofd- en bijzin in deze taalgids)

Correct Nederlands

online cursus

Meer weten

Zakelijk Nederlands

online cursus

Meer weten

English Spelling & Grammar

online cursus

Meer weten

Zakelijk Engels

online cursus

Meer weten