Taal op niveau door e-learning en coaching menu
Braint Taalgids   Braint Taalgids

Formuleer actief

Denk er vooraf over na in welke tijd je je tekst gaat schrijven. Je gebruikt de verleden tijd of de voltooide tijd in:

-een onderzoeksverslag
-een verslag van gebeurtenissen in het verleden

Je gebruikt zoveel mogelijk de tegenwoordige tijd in:

-de notulen van een vergadering
-een gespreksverslag
-een brief
-een e-mail

Schrijven in de actieve vorm
In de passieve vorm gebruik je het woord worden of zijn in combinatie met een voltooid deelwoord. Je ziet niet meteen wie wat doet. Ook is de zin soms lastiger te lezen of te begrijpen.

De actieve vorm verdient vaak de voorkeur, omdat deze vorm directer is en de lezer meteen weet 'wie wat doet'.

Als je van een passieve zin een actieve zin wilt maken, zoek dan altijd de handelende persoon:

  • De medewerkers worden uitgenodigd door de voorzitter van de ondernemingsraad.

wordt

  • De voorzitter van de ondernemingsraad nodigt de medewerkers uit.

Hulpwerkwoorden
Vermijd het gebruik van hulpwerkwoorden zoveel mogelijk.

Vergelijk:

  • Wij kunnen u ervan verzekeren dat dit apparaat aan alle eisen zal voldoen.

en

  • Wij verzekeren u ervan dat dit apparaat aan alle eisen voldoet.

Correct Nederlands

online cursus

Meer weten

Zakelijk Nederlands

online cursus

Meer weten

English Spelling & Grammar

online cursus

Meer weten

Zakelijk Engels

online cursus

Meer weten