Taal op niveau door e-learning en coaching menu
Braint Taalgids   Braint Taalgids

Порядок слов в предложении 2

Порядок слов в предложении зависит от различных союзов. Иногда простые предложения в составе сложного предложения меняются местами.

  • Hij leest een boek en zijn broer kijkt televisie.
  • Zijn broer kijkt televisie en hij leest een boek.

Иногда подлежащее и личная форма глагола меняются местами при изменении порядка простых предложений.

  • Ze gaat naar het feest hoewel ze niet uitgenodigd is.
  • Hoewel ze niet uitgenodigd is, gaat ze naar het feest.

Иногда изменение порядка предложений невозможно:

  • Hij werkt in de tuin, want het is lente.

Во второстепенном предложении личная форма глагола располагается в конце. Вспомогательный глагол располагается перед причастием или инфинитивом.

  • Hij zegt dat hij zijn buurman goed kent.
  • Hij zegt dat hij zijn buurman goed heeft gekend.
  • Hij zegt dat hij goed kan voetballen.

Вспомогательный глагол hebben, zijn и worden возможно располагать также и после причастия.

  • Hij zegt dat hij zijn buurman goed gekend heeft.

Vraag van de Week | Week 46

Ik vind die leestekens een gedoe. Je zet een punt achter een zin en als je in de zin een pauze hoort, is het tijd voor een komma, toch? Welke leestekens gebruik jij?

Naar de taalvraag