Taal op niveau door e-learning en coaching menu
Braint Taalgids   Braint Taalgids

Инфинитив

Инфинитив начальная форма глагола которую вы можете наблюдать в словарях. Это не изменяемая форма.

  • Hij wil morgen al gaan.
  • Hij kan goed voetballen.
  • Mijn broer moet morgen optreden.

Инфинитив можно использовать в роли существительного. Тогда используйте het перед инфинитивом

  • Het huilen stond hem nader dan het lachen.
  • Vissen is zijn lust en zijn leven.
  • Het verbranden van afval is hier niet toegestaan.

Vraag van de Week | Week 46

Ik vind die leestekens een gedoe. Je zet een punt achter een zin en als je in de zin een pauze hoort, is het tijd voor een komma, toch? Welke leestekens gebruik jij?

Naar de taalvraag