Taal op niveau door e-learning en coaching menu
Braint Taalgids   Braint Taalgids

Инфинитив

Инфинитив начальная форма глагола которую вы можете наблюдать в словарях. Это не изменяемая форма.

  • Hij wil morgen al gaan.
  • Hij kan goed voetballen.
  • Mijn broer moet morgen optreden.

Инфинитив можно использовать в роли существительного. Тогда используйте het перед инфинитивом

  • Het huilen stond hem nader dan het lachen.
  • Vissen is zijn lust en zijn leven.
  • Het verbranden van afval is hier niet toegestaan.

Correct Nederlands

online cursus

Meer weten

Zakelijk Nederlands

online cursus

Meer weten

English Spelling & Grammar

online cursus

Meer weten

Zakelijk Engels

online cursus

Meer weten