Taal op niveau door e-learning en coaching menu
Braint Taalgids   Braint Taalgids

Имя прилагательное

Имя прилагательное описывает свойство или качественное состояние предмета\лица.

 • De hoge toren is een vertrouwd baken.
 • Het verbrande huis bood een trieste aanblik.

Имя прилагательное может быть образовано от причастия. В этом случае добавляетс e в конце причастия.

 • Het huis is afgebrand.
 • het afgebrande huis
 • Het boek is besteld.
 • het bestelde boek
 • De koper is opgelicht.
 • de opgelichte koper
 • Het gras is gemaaid.
 • het gemaaide gras
 • De schade is vergoed
 • de vergoede schade
 • De tuin is besproeid.
 • de besproeide tuin

Vraag van de Week | Week 46

Ik vind die leestekens een gedoe. Je zet een punt achter een zin en als je in de zin een pauze hoort, is het tijd voor een komma, toch? Welke leestekens gebruik jij?

Naar de taalvraag