Taal op niveau door e-learning en coaching menu
Braint Taalgids   Braint Taalgids

Имя прилагательное

Имя прилагательное описывает свойство или качественное состояние предмета\лица.

 • De hoge toren is een vertrouwd baken.
 • Het verbrande huis bood een trieste aanblik.

Имя прилагательное может быть образовано от причастия. В этом случае добавляетс e в конце причастия.

 • Het huis is afgebrand.
 • het afgebrande huis
 • Het boek is besteld.
 • het bestelde boek
 • De koper is opgelicht.
 • de opgelichte koper
 • Het gras is gemaaid.
 • het gemaaide gras
 • De schade is vergoed
 • de vergoede schade
 • De tuin is besproeid.
 • de besproeide tuin

Vraag van de Week | Week 42

De spellingcontrole helpt me meestal wel (maar niet altijd). Vind jij dit ook lastig?

Naar de Taalvraag