Taal op niveau door e-learning en coaching menu
Braint Taalgids   Braint Taalgids

f/v и s/z

Основа никогда не оканчивается на v или z (в связи с произношением). v изменяется на f и z изменяется на s. Глагол с основой на f(v) или s(z), не оканчивается в прошедшем времени на te(n) но на de(n).

levenverwaarlozen
ik leefik verwaarloos
ik leefdeik verwaarloosde

Причастие с основой на f(v) или s(z), не оканчивается на t но на d.

levenverwaarlozen
ik leefik verwaarloos
ik heb geleefdik heb verwaarloosd

Vraag van de Week | Week 46

Ik vind die leestekens een gedoe. Je zet een punt achter een zin en als je in de zin een pauze hoort, is het tijd voor een komma, toch? Welke leestekens gebruik jij?

Naar de taalvraag