Taal op niveau door e-learning en coaching menu
Braint Taalgids   Braint Taalgids

f/v и s/z

Основа никогда не оканчивается на v или z (в связи с произношением). v изменяется на f и z изменяется на s. Глагол с основой на f(v) или s(z), не оканчивается в прошедшем времени на te(n) но на de(n).

levenverwaarlozen
ik leefik verwaarloos
ik leefdeik verwaarloosde

Причастие с основой на f(v) или s(z), не оканчивается на t но на d.

levenverwaarlozen
ik leefik verwaarloos
ik heb geleefdik heb verwaarloosd

Correct Nederlands

online cursus

Meer weten

Zakelijk Nederlands

online cursus

Meer weten

English Spelling & Grammar

online cursus

Meer weten

Zakelijk Engels

online cursus

Meer weten