Taal op niveau door e-learning en coaching menu
Braint Taalgids   Braint Taalgids

Подлежащее

Существует два способа для определения подлежащего в предложении.

1. Расположите мысленно wie или wat перед личной формой глагола, тогда ответом на поставленный вопрос будет подлежащее.

Piet eet een appel.
Wie eet een appel?
Antwoord: Piet

De auto rijdt te snel.
Wat rijdt te snel?
Antwoord: de auto

2. Если вы измените число личной формы глагола изменится и число подлежащего в предложении .

  • Het meisje eet een appel.
  • De meisjes eten een appel.

Vraag van de Week | Week 46

Ik vind die leestekens een gedoe. Je zet een punt achter een zin en als je in de zin een pauze hoort, is het tijd voor een komma, toch? Welke leestekens gebruik jij?

Naar de taalvraag