Taal op niveau door e-learning en coaching menu
Braint Taalgids   Braint Taalgids

Личная форма глагола

Существует три способа для определения личной формы глагола в предложении.

1. Измените предложение на вопросительное, личная форма глагола расположится в начале предложения.

  • Pieter eet een appel.
  • Eet Pieter een appel?

2. Измените время действия в предложении, личная форма глагола изменит свою форму.

  • Pieter eet een appel.
  • Pieter at een appel.

3. Если подлежащее имеет форму множественного числа, то и личная форма глагола имеет ту же форму.

  • Pieter eet een appel.
  • Marieke en Pieter eten een appel.

Vraag van de Week | Week 46

Ik vind die leestekens een gedoe. Je zet een punt achter een zin en als je in de zin een pauze hoort, is het tijd voor een komma, toch? Welke leestekens gebruik jij?

Naar de taalvraag