Taal op niveau door e-learning en coaching menu
Braint Taalgids   Braint Taalgids

Порядокслов впредложении 1

Общепринятый порядок: подлежащее + сказуемое + остальные члены предложения.

  • Hij woont in Amsterdam.

Но совсем не обязательно начинать с подлежащего. Иногда можно начать с глагола или с другого члена предложения. Это зависит от того что вы хотите выделить в предложении. Но всегда держитесь правила не располагайте другие члены предложения между подлежащим и сказуемым.

В ряде случаев подлежащее и сказуемое меняются местами (inversie).

В вопросительном предложении

  • Woont hij in Amsterdam?

Если предложение начинается с вопросительного местоимения (wie, wat, waarom, wanneer).

  • Wanneer komt hij naar Amsterdam?

Если предложение начинается с обстоятельства времени.

  • Vanavond komt hij naar Amsterdam.

Если предложение начинается с обстоятельства места.

  • In Amsterdam kent hij vele mooie plekjes.

Причастие помещается в конце предложения.

  • Hij heeft drie jaar in Amsterdam gewoond.

Обстоятельство времени помещается перед обстоятельством места.

  • Hij woont al drie jaar in Amsterdam.

Vraag van de Week | Week 46

Ik vind die leestekens een gedoe. Je zet een punt achter een zin en als je in de zin een pauze hoort, is het tijd voor een komma, toch? Welke leestekens gebruik jij?

Naar de taalvraag