Taal op niveau door e-learning en coaching menu
Braint Taalgids   Braint Taalgids

Указательноеместоимение

слово расположенное вблизи, указывайте местоимением dit.

  • Dit kind zit naast me in de klas.

слово расположенное вдали, местоимением dat.

  • Dat kind zit helemaal vooraan.

слово расположенное вблизи, указывайте местоимением deze.

  • Deze man woont hier in de straat.

слово вдали, местоимением die.

  • Die man verderop in de straat gaat verhuizen.

Deze и die используются только с существительными. Dit и dat можно использовать и независимо. При этом не имеет значения в каком числе существительное находится.

Вблизи и в единственном числе

  • Dit is mijn vriendin.

Вдали и в единственном числе

  • Dat is mijn nieuwe overbuurman.

Вблизи и во множественном числе

  • Dit zijn mijn kinderen die nog thuis wonen.

Вдали и во множественном числе

  • Dat zijn mijn nieuwe buren.

Vraag van de Week | Week 12

Soms haal ik woorden door elkaar. Dat is best lastig, want ik schrijf dan het tegenovergestelde van wat ik bedoel. Heb jij hier ook weleens last van?

Naar de Taalvraag