Taal op niveau door e-learning en coaching menu
Braint Taalgids   Braint Taalgids

Указательноеместоимение

слово расположенное вблизи, указывайте местоимением dit.

  • Dit kind zit naast me in de klas.

слово расположенное вдали, местоимением dat.

  • Dat kind zit helemaal vooraan.

слово расположенное вблизи, указывайте местоимением deze.

  • Deze man woont hier in de straat.

слово вдали, местоимением die.

  • Die man verderop in de straat gaat verhuizen.

Deze и die используются только с существительными. Dit и dat можно использовать и независимо. При этом не имеет значения в каком числе существительное находится.

Вблизи и в единственном числе

  • Dit is mijn vriendin.

Вдали и в единственном числе

  • Dat is mijn nieuwe overbuurman.

Вблизи и во множественном числе

  • Dit zijn mijn kinderen die nog thuis wonen.

Вдали и во множественном числе

  • Dat zijn mijn nieuwe buren.

Vraag van de Week | Week 46

Ik vind die leestekens een gedoe. Je zet een punt achter een zin en als je in de zin een pauze hoort, is het tijd voor een komma, toch? Welke leestekens gebruik jij?

Naar de taalvraag