Taal op niveau door e-learning en coaching menu
Braint Taalgids   Braint Taalgids

Притяжательноеместоимение

Притяжательное местоимение обозначает принадлежность чего-либо кому-либо. Оно используется вместе с существительным.

  • Ik zoek mijn jas.
  • Jij zoekt jouw (je) jas.
  • Hij zoekt zijn jas.
  • Zij zoekt haar jas.
  • U zoekt uw jas.
  • Wij zoeken onze jassen.
  • Jullie zoeken jullie jassen.
  • Zij zoeken hun jassen.

Vraag van de Week | Week 8

Ik hoor steeds dat ik actief moet formuleren, maar hoe doe ik dat dan? Stel jij jezelf deze vraag ook weleens?

Naar de Taalvraag