Taal op niveau door e-learning en coaching menu
Braint Taalgids   Braint Taalgids

Имяприлагательное

Имя прилагательное описывает что-либо или кого-либо

  • het dure horloge (het horloge is duur)
  • de lange straat (de straat is lang)

В предложении могут использоваться несколько прилагательных одномоментно

  • de lange, lege straat

Имя прилагательное часто располагается перед существительным, но может стоять и после

  • De straat is lang.

Пишите -e в конце прилагательного если het стоит перед существительным

  • het zwarte paard
  • de warme kruik

Не пишите -e в конце прилагательного если артикль een стоит перед существительным которое всегда употребляется с   het-артиклем

  • het paard - een zwart paard
  • het huis - een klein huis

Если прилагательное стоит после существительного, окончание -e не используется

  • De man is rijk.
  • De kruik is warm.

Vraag van de Week | Week 46

Ik vind die leestekens een gedoe. Je zet een punt achter een zin en als je in de zin een pauze hoort, is het tijd voor een komma, toch? Welke leestekens gebruik jij?

Naar de taalvraag