Taal op niveau door e-learning en coaching menu
Braint Taalgids   Braint Taalgids

Имяприлагательное

Имя прилагательное описывает что-либо или кого-либо

  • het dure horloge (het horloge is duur)
  • de lange straat (de straat is lang)

В предложении могут использоваться несколько прилагательных одномоментно

  • de lange, lege straat

Имя прилагательное часто располагается перед существительным, но может стоять и после

  • De straat is lang.

Пишите -e в конце прилагательного если het стоит перед существительным

  • het zwarte paard
  • de warme kruik

Не пишите -e в конце прилагательного если артикль een стоит перед существительным которое всегда употребляется с   het-артиклем

  • het paard - een zwart paard
  • het huis - een klein huis

Если прилагательное стоит после существительного, окончание -e не используется

  • De man is rijk.
  • De kruik is warm.

Vraag van de Week | Week 8

Ik hoor steeds dat ik actief moet formuleren, maar hoe doe ik dat dan? Stel jij jezelf deze vraag ook weleens?

Naar de Taalvraag