Taal op niveau door e-learning en coaching menu
Braint Taalgids   Braint Taalgids

Множественноечисло имёнсуществительных

Множественное число обозначается окончаниями -en, -s или

  • de hand, de handen

Многосложное существительное оканчивающееся на e, -el, -en, -er, -em, -ie во множественном числе имеет окончание -s.

  • het katje, de katjes
  • de egel, de egels

Существительное оканчивающееся на -i, -a, -o, -u, -y во множественном числе имеет 's.

  • de taxi, de taxi's
  • de baby, de baby's

Vraag van de Week | Week 46

Ik vind die leestekens een gedoe. Je zet een punt achter een zin en als je in de zin een pauze hoort, is het tijd voor een komma, toch? Welke leestekens gebruik jij?

Naar de taalvraag