Taal op niveau door e-learning en coaching menu
Braint Taalgids   Braint Taalgids

Множественноечисло имёнсуществительных

Множественное число обозначается окончаниями -en, -s или

  • de hand, de handen

Многосложное существительное оканчивающееся на e, -el, -en, -er, -em, -ie во множественном числе имеет окончание -s.

  • het katje, de katjes
  • de egel, de egels

Существительное оканчивающееся на -i, -a, -o, -u, -y во множественном числе имеет 's.

  • de taxi, de taxi's
  • de baby, de baby's

Vraag van de Week | Week 28

Die voegwoorden vind ik soms best lastig. Soms verander ik, onbedoeld, de betekenis van de zin. Heb jij dat ook wel eens?

Naar de Taalvraag