Taal op niveau door e-learning en coaching menu
Braint Taalgids   Braint Taalgids

Множественноечисло имёнсуществительных

Множественное число обозначается окончаниями -en, -s или

  • de hand, de handen

Многосложное существительное оканчивающееся на e, -el, -en, -er, -em, -ie во множественном числе имеет окончание -s.

  • het katje, de katjes
  • de egel, de egels

Существительное оканчивающееся на -i, -a, -o, -u, -y во множественном числе имеет 's.

  • de taxi, de taxi's
  • de baby, de baby's

Vraag van de Week | Week 12

Soms haal ik woorden door elkaar. Dat is best lastig, want ik schrijf dan het tegenovergestelde van wat ik bedoel. Heb jij hier ook weleens last van?

Naar de Taalvraag