Taal op niveau door e-learning en coaching menu
Braint Taalgids   Braint Taalgids

Артикль, de илиhet?

С множественным числом всегда de

 • de appels, de jassen

С названиями профессий всегда de

 • de bakker, de schilder

С названиями овощей, фруктов, деревьев и растений всегда de

 • de bloemkool, de citroen, de eik

Названия гор и рек всегда с de

 • de Etna, de Maas

Слова женского рода на -ing, -ie,- ij, -heid, -teit,-a, -nis, -st, -schap, -de, -te всегда с de

 • de samenleving, de spatie, de vrijheid, de kwaliteit, de agenda, de kennis, de winst

Уменьшительные слова всегда с het

 • het kindje

Двусложные слова начинающиеся с be-, ge-, ver-, ont-, всегда сhet

 • het begrip, het gedrag, het verlies, het ontzag

Названия языков всегда с het

 • het Russisch

Названия металлов всегда с het

 • het ijzer, het koper

Слова оканчивающиеся на -isme, -ment всегда с het

 • het Boeddhisme, het moment

Слова образованные от глаголов всегда с het

 • het slapen

Vraag van de Week | Week 46

Ik vind die leestekens een gedoe. Je zet een punt achter een zin en als je in de zin een pauze hoort, is het tijd voor een komma, toch? Welke leestekens gebruik jij?

Naar de taalvraag