Taal op niveau door e-learning en coaching menu
Braint Taalgids   Braint Taalgids

Артикль, de илиhet?

С множественным числом всегда de

 • de appels, de jassen

С названиями профессий всегда de

 • de bakker, de schilder

С названиями овощей, фруктов, деревьев и растений всегда de

 • de bloemkool, de citroen, de eik

Названия гор и рек всегда с de

 • de Etna, de Maas

Слова женского рода на -ing, -ie,- ij, -heid, -teit,-a, -nis, -st, -schap, -de, -te всегда с de

 • de samenleving, de spatie, de vrijheid, de kwaliteit, de agenda, de kennis, de winst

Уменьшительные слова всегда с het

 • het kindje

Двусложные слова начинающиеся с be-, ge-, ver-, ont-, всегда сhet

 • het begrip, het gedrag, het verlies, het ontzag

Названия языков всегда с het

 • het Russisch

Названия металлов всегда с het

 • het ijzer, het koper

Слова оканчивающиеся на -isme, -ment всегда с het

 • het Boeddhisme, het moment

Слова образованные от глаголов всегда с het

 • het slapen

Correct Nederlands

online cursus

Meer weten

Zakelijk Nederlands

online cursus

Meer weten

English Spelling & Grammar

online cursus

Meer weten

Zakelijk Engels

online cursus

Meer weten