Taal op niveau door e-learning en coaching menu
Braint Taalgids   Braint Taalgids

Артикль

Вголландскомязыке естьтри артикля: de, het, een.

Артикль употребляется вместе с именем существительным.

  • De straat waar ik woon is erg druk.
  • Een straat moet 's nachts goed verlicht zijn.
  • Het huis naast ons wordt geschilderd.
  • Een huis in de stad is erg duur.

Vraag van de Week | Week 46

Ik vind die leestekens een gedoe. Je zet een punt achter een zin en als je in de zin een pauze hoort, is het tijd voor een komma, toch? Welke leestekens gebruik jij?

Naar de taalvraag