Taal op niveau door e-learning en coaching menu
Braint Taalgids   Braint Taalgids

Произношениегласных исогласныхзвуков

В следующих примерах произносите выделенный гласный звук долго\протяжно

straatstraten
baardbaarden

Здесь гласный звук произносится коротко

helfthelften
natnatte
rondronde

Одна гласная исчезает чтобы сохранить откытый долгий звук

maanmanen
droogdroge

Согласный удваивается обозначая короткий гласный звук

manmannen
visvissen

Заменяйте v в конце слова на f.

gevengeef

Заменяйте z в конце слова на s.

bazenbaas

Vraag van de Week | Week 28

Die voegwoorden vind ik soms best lastig. Soms verander ik, onbedoeld, de betekenis van de zin. Heb jij dat ook wel eens?

Naar de Taalvraag