Taal op niveau door e-learning en coaching menu
Braint Taalgids   Braint Taalgids

Zelfstandig werkwoord en hulpwerkwoord

Een zelfstandig werkwoord kan zelfstandig een werkwoordelijk gezegde vormen. Het is een werkwoord met een betekenis.

  • De hond luistert naar zijn baas.
  • Ik fiets iedere dag.
  • Het ijs smelt.

Een hulpwerkwoord vind je altijd samen met een zelfstandig werkwoord. Bij de hulpwerkwoorden hebben, zijn en worden is dit een voltooid deelwoord.

  • Zij heeft gespeeld.
  • Hij is gevallen.
  • Hij wordt gezocht.

Bij de hulpwerkwoorden kunnen, willen, zullen, mogen, moeten en hoeven is dit een infinitief (= het hele werkwoord).

  • Zij kan mooi viool spelen.
  • Hij mag niet vallen.
  • Hij wil niet zoeken.

Bezoekers aan deze pagina bekeken ook:
Persoonsvorm
Voltooide tijd

Vraag van de Week | Week 8

Ik hoor steeds dat ik actief moet formuleren, maar hoe doe ik dat dan? Stel jij jezelf deze vraag ook weleens?

Naar de Taalvraag