Taal op niveau door e-learning en coaching menu
Braint Taalgids   Braint Taalgids

Voorzetselvoorwerp

Een voorzetselvoorwerp is een zinsdeel dat begint met een voorzetsel en dat een vaste combinatie met een werkwoord vormt. Het voorzetsel kan niet weggelaten worden.

  • De jongen werkt aan zijn werkstuk.
  • Ik ga niet akkoord met dat voorstel.
  • Hij verwijst naar de bijlage.

Bezoekers aan deze pagina bekeken ook:
Lijdend voorwerp
Bijwoordelijke bepaling

Vraag van de Week | Week 42

De spellingcontrole helpt me meestal wel (maar niet altijd). Vind jij dit ook lastig?

Naar de Taalvraag